İnovasyon

Kurum içi Girişimcilik

Organizasyonda inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak için etkili bir kaldıraç olan kurum için girişimcilik (intrapreneurship) inisiyatiflerinin geliştirilmesinde size destek olmaya hazırız. Tipik bir uygulama, gönüllülerden oluşan çeşitliliği yüksek takımların kurulması, takımların odaklanacağı iş problemlerinin yönetim tarafından paylaşılması, takımların inovasyon tekniklerini öğrenmesi ve birkaç aylık proje süresince metot koçluğu alması adımlarından oluşuyor.

Çalışan Deneyimi Tasarımı

Dünyada genel olarak çalışan bağlılığının düşüklüğü, çalışanları elde tutmak için emsalsiz deneyimler tasarlanmasını gerekli kılıyor. Bu danışmanlık sürecinde ilgili insan ve kültür süreçlerinin sahipleri ve paydaşlarıyla birlikte  tsarım düşüncesi, yapılacak işler (Jobs-to-be-done) gibi farklı yöntemleri kullanarak değer yaratacak çözümleri tasarlıyoruz.

Müşteri Deneyimi Tasarımı

Müşteri deneyimi, müşteriyle olan her temas noktasında markaya dair hissettiği ve düşündüklerinin bıraktığı etkidir. Proje süresince süreç sahipleri ve paydaşlarıyla birlikte tasarım düşüncesi, yapılacak işler (Jobs-to-be-done), yalın yeni girişim gibi farklı yöntemleri kullanarak müşteri yolculuğunun tespitinden deneyimi iyileştirecek fikirlerin geliştirilmesi ve müşterilerle test edilmesine rehberlik ediyoruz.

İnovasyon Eğitimleri

Kurumların daha yenilikçi olmalarına destek olabilmesi için yine kurumun ihtiyacına uygun inovasyon tekniklerini öğrettiğimiz gruplarda bolca uygulama yaparak içselleştirmeyi kolaylaştırıyoruz.

tr_TRTürkçe