Bir çevik yöntem olan Scrum’ın çalışan motivasyonu üzerindeki olumlu etkisi biliniyor. Bu etki daha ziyade Hür İrade Teorisi’ne (Self-determination Theory) atıfta bulunarak açıklanıyor. Aşağıdaki çizelge, Prof. Kevin Werbach’ın “For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business” başlıklı kitabında ve Pensilvanya Üniversitesi’nde verdiği “Oyunlaştırma” dersinde bahsettiği “Oyunlaştırma Unsurları Piramidi”nin Bileşenler katmanında yer alan bazı kavramların Scrum’daki karşılıklarını gösteriyor.

 

 

Oyunlaştırma Unsuru

Scrumdaki Karşılığı

Puan (Point)

Hikâye Puanı, İş Değeri Puanı

Koleksiyon (Collection)

Bilgi, beceri ve deneyim kazanımı

Macera (Quest)

Sprint kapsamına sonradan eklenen iş, yeni bir mühendislik tekniği deneme, vb.

Seviye (Level)

Sprint, Yayım (Release)

Avatar

Scrum panosundaki görevlerin ilişkilendirilebildiği ve ilgili takım üyesini işaret eden avatar

Mücadele (Combat)

Engellerle uğraşma

Lider Panosu (Leaderboard)

Ürün Kapsamı tüketim grafiği (Product Burn-down chart) veya ilerlemeyi gösteren herhangi bir grafik

Hediye verme (Gifting)

Takım üyelerinin birbirlerine olan desteği

Takım (Team)

Scrum takımı, bir ürün kapsamı üzerinde çalışan birden fazla Scrum takımı

Başarı (Achievement)

Takımın performans ve iş hedeflerine ulaşması