Dünyada en yaygın çevik yöntem olan scrumın tanımladığı rollerden birisi Scrum Master. Scrum Master’in sorumlulukları Scrum Kılavuzu’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış durumda. Bunları özetlemek gerekirse:

1) Scrum takımının scrum normlarına uygun şekilde çalışmasını temin etmek

2) Organizasyonda scrumı yaygınlaştırmak.

 

Tüm bu sorumlulukları ifa edebilmesi için Scrum Master’ın farklı şapkalara sahip olması gerekiyor:

Mentor: Scrum’ın temel bilgilerini öğretmeli.

Koçluk: Scrum’a uygun çalışma tarzını benimsemek için takımı dahil ederek yönlendirmeli.

Fasilitatör: Toplantılarda ve özellikle süreç değerlendirme toplantılarını yöneterek etkiyi artırmalı.

Eylem İnsanı: Takımda çıkan engelleri yüzeye çıkartıp bunları ortadan kaldırmak için harekete geçip işi bitirmeli.

Zaman Tutucu: Timebox yani etkinliklerin zamanında tamamlanması için uyarıcı olmalı.

Stratejist: Organizasyonda scrumı yaygınlaştırmak için bir strateji geliştirilmesine katkı sağlamalı.

Tüm bu şapkaları takarken organizayone bu konularda rol model olacak kalitede işini yapmalı.