Dijital öğrenme dünyası, yoğun teknolojik gelişmelerle zenginleşmeye devam ediyor. Aşağıdaki şekil, günümüzde veya yakın gelecekte kullanılacak olan bazı dijital öğrenim araçlarının içeriğe erişilen cihazın çeşidine ve katılımın senkron olup olmamasına göre bir sınıflandırılmasını gösteriyor.

Uzaktan Ogrenme

Bilgisayar Destekli Senkron Öğrenme

Sanal Sınıf: Birden fazla katılımcı tarafından aynı anda bir eğitmen/fasilitatör eşliğinde eğitim alınmasıdır. Katılımcıların eğitime ses, video ve mesajlaşma ile bu katılımı etkinlik açısından önemli.

E-Eğitim: Second-life gibi sanal platform örneklerinde görüldüğü gibi, aynı anda birden fazla katılımcının aynı anda öğrenme faaliyetine katılmasıdır.

 

Bilgisayar Destekli Asenkron Öğrenme

E-eğitim: Bilgisayar üzerinden katılımcıların istedikleri zamanda öğrenme faaliyetine katılmasıdır. Günümüzde e-learning olarak telaffuz edilen teknoloji çoğunlukla e-eğitimi işaret etmektedir.

Sosyal Öğrenme: Katılımcıların Facebook, Linkedin, vb. sosyal paylaşım platformlarının mekanizmasına benzer bir şekilde öğrenme amaçlı bilgi paylaştıkları platformdur.

Video Portal: Katılımcıların UzmanTV gibi platformlar üzerinden önceden kaydedilerek yüklenmiş olan öğretici videoları izleyebildiği, kaydettiği veya beğendiği videoları yükleyebildiği bir paylaşım platformudur.

Öğrenme Materyalleri: Katılımcının kullandığı çoğunlukla ses (sesli kitap, müzik, vb.) ve metin (veritabanları, vb.) tabanlı dijital materyallerdir.

 

Asenkron Mobil Öğrenme

Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bu teknoloji ile mekândan bağımsız bir şekilde kullanıcıların istedikleri zamanda mobil cihazları aracılığıyla öğrenme faaliyetine katılmasıdır.

 

Senkron Mobil Öğrenme

Birden fazla katılımcının aynı anda bir mobil cihaz üzerinden sanal sınıfta olduğu gibi bir öğrenme faaliyetine katılmasıdır. Asenkron mobil öğrenmenin yaygınlaşması ve mobil iletişimde veri hızlarının daha da artmasıyla geleceğin vazgeçilemeyecek teknolojilerinden birisi olacaktır.

Dijital öğrenme teknolojilerinin geleneksel öğrenme yöntemlerini ikame etmesi yakın gelecekte söz konusu olamayacak fakat daha da yaygınlaşması kaçınılmaz. Bunu kolaylaştıracak bazı önemli etkenler ise şunlar:

Tamamlayıcılık: Akıllıca tasarlanmış olan bir karma öğrenme (blended learning) modeli içerisinde kullanımı.

Öğrenme sorumluluğu: Bireylerin hedeflerine ulaşması için gerekli olan öğrenme ihtiyacının farkında olarak bunu sahiplenmesi adanmışlığı artıracaktır.

Maliyetler: Donanım, yazılım, mobil iletişimde ses ve veri kullanımındaki ekonomik maliyetler, dijital öğrenmeye erişimi cesaretlendirecektir. Bunun için talepte artış, teknolojilerin gelişerek üretim maliyetlerinin azalması, daha ekonomik kullanım modellerin geliştirilmesi bunda etkili olabilecektir.

Veri hızları: Özellikle mobil iletişim tarafında abonelerin 3G kullanımındaki yaygınlığı ve şebeke veri iletimi hızındaki artış asenkron ve senkron mobil öğrenme yönelimini teşvik edecektir.