Category Archives: MÜZİK

Ali Nutkî Dede’nin Çığırtması

“Ali Nutkî Dede’nin Çığırtması”, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Defterology: Festschrift in Honor of Heath Lowry, Harvard Üniversitesi, c. 39, Aralık 2013,  s. 145-168.   [slideshare id=33354067&doc=alinutkidedenincigirtmasiselcuka...

MÜZİSYENLERİN KİŞİLİKLERİ

The Owner’s Manual for the Personality at Work kitabının eş yazarı Dr. Pierce J. Howard, kişilik üzerine Beş-Faktör Modeli ve NEO PI-R envanteri üzerine en açıklayıcı eserleri veren akademisyenlerin başında geliyor. İdareciliğini üstlendiği CENTACS (Center for Applied Cognitive ...