“Ali Nutkî Dede’nin Çığırtması”, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Defterology: Festschrift in Honor of Heath Lowry, Harvard Üniversitesi, c. 39, Aralık 2013,  s. 145-168.   [slideshare id=33354067&doc=alinutkidedenincigirtmasiselcukalimdarkapakli-140410012552-phpapp02&type=d]