SCRUM VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR Mar09

Tags

Related Posts

Share This

SCRUM VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR

Scrum özgün bir yöntem olmakla birlikte günümüzde birkaç kavram, süreç, yaklaşım ve teori ile yakından alakalı.

Çevik: Her ne kadar Agile Manifesto’dan 6 yıl önce duyurulmuş olsa da özünde çevik manifestoyu tüm değerleri ve ilkeleri teyit ediyor.

İcra: Ram Charan’ın gündeme getirdiği, Sean Covey ve Chris McChesney’in kaleme aldıkları İcra’nın 4 Disiplini ile bir çerçeveye alınan icra, hesap verebilirlik, organizasyonun şeffaf bir şekilde performansı görebilmesi, belli aralıklarla taşıyıcı metriklere (lead measure) odaklanılması aynen scum ile paralellik arz ediyor.

Oyunlaştırma: Scrum’da kullanıcı hikayelerine verilen puanlar ve iş değerleri, burndown/burnup grafikleri, kısa sürelerle görevlerle ana görevi tamamlamaya doğru yolculuk birebir oyunlaştırmanın unsurları veya ilkeleriyle örtüşüyor.

Deneysel Süreç Kontrolü: Scrum’ın gelişimine ilham veren deneysel süreç kontrolü ise tanımlı süreç kontrolünün aksine iterasyonlu ve artışlı (incremental) bir süreçle değişkenliğin daha kolay yönetilebilmesini vaad ediyor. Deneysellik scrum’ın merkezinde olan bir kavram.

Yalın: Yalın veya Toyota Üretim Sistemi, üretim sektöründe doğmuş, özellikle belirli israfları ortadan kaldırmaya amaçlayan bir yaklaşım. Çevik uygulamalara ilham sağlamış ve özellikle kanbanın geliştirilmesinde önemli etkisi var.

Motivasyon 2.0: Daniel Pink’in “Drive” başlıklı kitabıyla gündeme getirdiği bu teoriye göre, kurumsal hayatta bir çalışan için üç önemli motivasyon unsuru var: amaç, özerklik ve ustalık. Scrum çerçevesi, tüm dinamikleriyle ve özellikle kendini örgütleme yaklaşımıyla bunu destekliyor.