Scrum Kılavuzu’nun yeni Türkçe sürümü yayımlandı. İndirmek için:

http://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-TR.pdf

Kılavuzun sonuna eklediğim Kavram Sözlüğü’nü aşağıda:

Türkçe

İngilizce

Adaptasyon

:

Adaptation

Artımlı

:

Incremental

Aşağı-tüketim

:

Burn-down

Büyüklük

:

Size

Çapraz fonksiyonlu

:

Cross-functional

Çerçeve

:

Framework

Değer

:

Value

Deneycilik

:

Empiricism

Deneysel süreç kontrol

:

Empirical process control

Eğilim

:

Trend

Engel

:

Impediment

Eser

:

Artifact

Etkinlik

:

Event

Geliştirici

:

Developer

Geliştirme Takımı

:

Development Team

Gözlem

:

Inspection

Günlük Scrum

:

Daily Scrum

Hazır

:

Ready

Hizmetkâr lider

:

Servant-leader

İşlevsellik

:

Functionality

İterasyonlu

:

Iterative

Kalem

:

Item

Kendini yönetme

:

Self-organization

Kümülatif akış

:

Cumulative flow

Paydaş

:

Stakeholder

Scrum Kılavuzu

:

Scrum Guide

Sprint

:

Sprint

Sprint Değerlendirme

:

Sprint Review

Sprint Hedefi

:

Sprint Goal

Sprint İş Listesi

:

Sprint Backlog

Sprint Planlama

:

Sprint Planning

Sprint Retrospektifi

:

Sprint Retrospective

Şeffaflık

:

Transparency

Ürün İş Listesi

:

Product Backlog

Ürün İş Listesini iyileştirme

:

Product Backlog refinement

Ürün Parçası (Artım)

:

Increment

Ürün Sahibi

:

Product Owner

Scrum Master

:

Scrum Master

Tahmin

:

Estimate

Bitti

:

Done

Yayın

:

Release

Yukarı-tüketim

:

Burn-up

Zaman sınırı

:

Time-box