The Owner’s Manual for the Personality at Work kitabının eş yazarı Dr. Pierce J. Howard, kişilik üzerine Beş-Faktör Modeli ve NEO PI-R envanteri üzerine en açıklayıcı eserleri veren akademisyenlerin başında geliyor. İdareciliğini üstlendiği CENTACS (Center for Applied Cognitive Sciences) kişilik üzerine araştırma ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

CENTACS’ın müzik enstrümanı çalanların kişilik özellikleri üzerine yaptığı araştırmanın bulguları oldukça ilgi çekici. Aşağıdaki tabloda bakır üflemeli, gitar, banço, klavye, piyano, perküsyon, telli ve tahta üflemeli enstrüman çalanların kişilik özellikleri yer almaktadır. Her bir enstrüman, beş kişilik faktörü (duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, açıklık, geçimlilik ve sorumluluk) veya O faktöre ait bir kişilik boyutu ile eşlenen farklı profillere sahip. Tablodaki “-“ işareti ilgili faktör veya boyutun düşük olduğunu ve “+” işareti yüksek olduğunu gösteriyor. İşaretin çift olması ise bu özelliğin çok yüksek veya düşük olduğu anlamına geliyor.

Meselâ, klavye, piyano ve telli çalgı çalanların açıklık faktörü (O+) yüksek yani somuttan ziyade soyut odaklılar. Oysa diğerleri için böyle bir anlamlı sonuç yok. Perküsyon çalanlar hiç alçakgönüllü değiller. Gitar ve banço çalanlar çok açık sözlüler. Klavye ve piyano çalanlar sıcakkanlı iken tahta üflemeleri çalanlar değiller.

 

Bakır Üflemeli

Gitar ve banço

Klavye ve piyano

Perküsyon

Telli

Tahta Üflemeli

N: Duygusal Dengesizlik

N1: Kaygı

+

N6: Strese Yenilme

+

E: Dışa Dönüklük

+

E1: Sıcakkanlılık

+

O: Açıklık

 

 

+

 

+

 

01: Hayal gücü

+

A: Geçimlilik

A2: Açık sözlülük

++

A3: Yardımseverlik

A4: Uyum

+

A5: Alçakgönüllülük

C: Sorumluluk

Beceriklilik Duygusu

 

Peki, bu kadar farklılığı nasıl açıklayacağız? Eğer bu kişiler profesyonel ise küçük yaşlardan enstrümanlarını seçmiş olmalılar.

Peki, benzer kişilik profiline sahip kişiler mi aynı enstrümanı seçmiştir? Enstrüman tercihleri üzerinde kişini kendi tercihi, ebeveyn, müzik öğretmeni etkisi, moda, vb. çok sayıda değişken etkili.

Acaba, bir enstrümanın ve onunla çalınan müzik eserlerinin bu enstrümanı çalmayı öğrenmekte olan küçük yaştaki birisinin kişiliğini biçimlendirmede etkisi olabilir mi? Bu olasılık yüksek olabilir. Müziğin insan psikolojisi üzerine etkisi hakkında yüzlerce yıldır birikmiş bir literatür var. Bu konuda Antik Yunan, Çin ve Ortadoğu medeniyetlerinde teoriler geliştirilmiş. Bizde ise Selçuklu ve Osmanlı döneminde çeşitli Darüşşifalar (hastaneler) tedavi yöntemleri arasına müzik icrasını da katmış.

Bazı Kaynaklar

Adnan Çoban 2005. Müzikterapi: Ruh Sağlığı için Müzikle Tedavi, Timaş Yayınları, İstanbul.

Ahmet Şahin Ak 2006. Müzikle Tedavi: Tarihi Gelişimi ve Uygulamalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

Bekir Grebene 1978. Müzikle Tedavi, Güven Kitapevi Yayınları, Ankara.

Burçin Uçaner ve Birsen Öztürk 2009. Türkiye’de ve Dünyada Müzikle Tedavi Uygulamaları (http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/Ucaner-Ozturk.pdf)

Gönül Cantay 1992. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara.

Pierce J. Howard ve Jane Mitchell Howard 2000. The Owner’s Manual for Personality at Work: How the Big Five Personality Traits Affect Your Performance, Communication, Teamwork, Leadership, and Sales, Bard Press, ABD.

William B. Davis, Kate E. Gfeller ve Michael H. Thaut 2008. An Introduction to Music Therapy Theory and Practice, American Music Therapy Association, ABD.