Son yıllarda okuduğum en iyi bilimsel eserlerden birisini tanıtmak istiyorum: Profesör Pierce J. Howard ve Jane Mitchell Howard’ın kaleme aldıkları The Owner’s Manual for Personality at Work. Kitabı benim için özel kılan birkaç neden var:

1) Akademik ciddiyeti koruyarak profesyonellere hitap ediyor

2) Oldukça akıcı bir dilde yazılmış

3) Hiçbir cümle boş yere yazılmamış; içerik mümkün olduğu kadar az ve öz şekilde aktarılmış

4) Kişilik envanterlerinin yapısı ve kullanım alanlarına ilişkin eşsiz bir başvuru kaynağı niteliğinde

 

Eser, beş faktör modeli ve NEO PI-R kişilik envanterini tanıtarak başlıyor. Aşağıda listelenen beş faktörün her biri 6’şar farklı kişilik özelliği içeriyor. Sayısı otuzu bulan kişilik özellikleri, envanterin uygulandığı insanlar hakkında ayrıntılı bir analizi mümkün kılıyor. Yazarlar, iş hayatının gereksinimlerine cevap verecek şekilde NEO PI-R’ın bazı özelliklerinde bir takım değişiklikler yaparak oluşturdukları Workplace Big Five Profile’ı da tanıtıyorlar.

 

Beş faktör ve Türkçe karşılıkları

Neuroticism Duygusal Dengesizlik
Extraversion Dışa Dönüklük
Openness Açıklık
Accommodation Geçimlilik
Conscientiousness Sorumluluk

 

Kitap, NEO PI-R’ı tanıttığı kadar bunun insan kaynakları tarafından kullanılabileceği zengin bir alan yelpazesi de sunmaktan geri kalmıyor. Liderlik, satış, kariyer planlama, takım gelişimi, işe alım, öğrenme stilleri, ilişki yönetimi, performans yönetimi gibi ilgi çekici başlıklar altında envanterden nasıl istifade edileceği profillemeler yoluyla aktarılıyor. Beş faktörün ve bazen faktörlerin altında yer alan özelliklerin de yardımıyla oluşturulan profiller, meslekler ve yetkinlikler ile eşleştiriliyor. Bu profillerden birisi de aşağıdaki tabloda olduğu gibi ideal lideri tanımlıyor: esnek (N-), dışa dönük (E+), araştırıcı (O+), meydan okuyan (A-) ve odaklı (C+).

İdeal Liderlik Profili

Düşük

Orta

Yüksek

N-

E+

O+

A-

C+

 

Sadece bazı kurumların kişilik envanteri olarak NEO PI-R’ı seçmiş olmaları, kitabın geniş kitlelere erişimi açısından bir sınırlılık gibi görünüyor olabilir. Ancak bu eser, en azından bir kişilik envanterinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin ufuk açan zengin bir başvuru kaynağı olarak tüm insan kaynakları profesyonelleri tarafından okunmayı hak ediyor.