Liderlik üzerine her yıl yüzlerce çalışma yayınlanıyor. Kurumların iş sonuçlarına ulaşmaları için liderliğin önemini neredeyse bilmeyen kalmadı. Ancak iş icraata geldiğinde hangi davranışların nasıl sergileneceği konusunda ciddî mesafeler kat edilmesi gerektiği bir gerçek.

Peki, binlerce yayın arasında Dave Ulrich ve Norm Smallwood’in kaleme aldıkları Leadership Brand (Liderlik Markası)’nın vaadi nedir? Bu sorunun cevabı kısmen kitabın alt başlığında gizli: Performansı yönlendirmek ve kalıcı değer inşa etmek için müşteri-odaklı liderler yetiştirmek.

Liderlik markası; kurum markası, müşterilerin, yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak şekilde tanımlanan liderliğin gelecek liderleri de kendi içerisinde yetiştirebildiği, yaşayan bir kültür sistemidir.

 

Liderlik Markası Kuruma Özeldir

Yazarlara göre bir kurumun liderlik tanımı kendisine özgüdür. Lâkin liderliğin evrensel ilkeleri (liderlik kodu) de vardır. Bir kurumun liderlik tanımının %60-70’i bu ilkelerden oluşmalı, kalan kısmı ise kurumun kendi dinamiklerinden ortaya çıkarılmalıdır.

Liderlik Markası Nasıl Oluşur?

Liderlik markası oluşturmak için önerilen 6 adım ve bu adımlar için kritik sorular şunlar:

1. Liderlik markası için bir vaka oluştur

Liderlik ile kurum stratejisi arasında açık bir bağ var mı?

Kurumda liderlikle ilgilenen liderler var mı?

2. Bir liderlik markası tanımı oluştur

Liderlerin ne işe yaradığı ve hangi özellikleriyle tanındıklarına ilişkin kuruma özel bir mantık var mı?

Liderlik özellikleri müşteri beklentileri ile ilişkilendirilebiliyor mu?

3. Liderleri markaya göre değerlendir

Geleceğin liderleri için gelişim alanları tanımlı mı?

4. Liderlik markasına yatırım yap

Liderleri geliştirecek eğitim deneyimlerine yatırım yapılıyor mu?

Liderleri geliştirecek iş ve gelişim deneyimlerine yatırım yapılıyor mu?

Liderleri geliştirecek hayat deneyimlerine yatırım yapılıyor mu?

5. Liderlik markası yatırımını ölç

Liderlik çabalarının etkinliği ve verimliliği ölçülüyor mu?

6. Ana paydaşlarda liderlik markası farkındalığını uyandır

Liderlik markasına yatırımın sürdürülebilirliği için tüm paydaşların farkındalığı temin ediliyor mu?

Ulrich ve Smallwood bu değerli çalışmalarında yılların danışmanlık ve araştırmayla gelen birikimlerini cömertçe paylaşıyorlar. Bir kurumda liderlik markası oluşturmak için başından sonuna titizlikle yürütülecek bir dönüşüm projesinin nasıl hayata geçirileceğinin sırlarını ifşa ediyorlar.

Dave Ulrich ve Norm Smallwood 2007. Leadership Brand: Developing Customer-Focused Leaders to Drive Performance and Build Lasting Value, Harvard Business School Press, ABD.