Günümüz iş dünyasında insanları etkilemek önemli becerilerden birisi. Geniş anlamıyla bu beceri pazarlama, satış ve insan kaynakları gibi fonksiyonların temel amaçları arasında yer alıyor. Pazarlama daha uzaktan, satış ve insan kaynakları ise daha sıcak temasla bunu yapmaya gayret ediyor.

 

Bazı insanlar arasında diğerlerine nispetle daha hızlı bir ilişki tesis ediliyor. Bunu açıklamakta kimi zaman zorlanırız ve çoğu durumda gerçek neden gizemini korur. İş danışmanı Ori ve psikolog Rom Brafman, deneyim ve araştırmalarından faydalanarak psikoloji ve sosyoloji disiplinlerinin kesişim alanında güçlü ilişkiler kurmanın kodlarını ifşa ediyorlar. Click: The Magic of Instant Connections (Klik: Hızlı Bağlantıların Sihri) başlıklı çalışmalarında insanlar arasında adanmışlığı artıran unsurları bilimsel bir yaklaşımla ve örnekleriyle sınıflandırıyorlar.

 

Yazarlar hızlı bağlantılar kurmada kişilik özeliklerinin gücünü elbette inkâr etmiyor. Dışa dönük olmak, hızlı bir şekilde normları çözümleyebilmek, başkalarının algılarını yönetebilmek, empati kurmak, ilişkiler konusunda girişken olmak bu özelliklerin başında geliyor.

 

Bu kitabı orijinal kılan esas unsurlar kişilik özelliklerinden ziyade bağ kurmayı (kliklemeyi) hızlandıran diğer unsurlar. Bu hızlandırıcılar korunmasızlık (vulnerability), yakınlık, titreşim (resonance), benzerlik ve güvenli yer.

 

Korunmasızlık: Korunmasızlık kendinizi duygusal, psikolojik ve fiziksel olarak riske atmanız anlamına gelse de aslında ilişkilerde bu bir avantaj sağlar. Korunmasız olmanıza izin vermeniz karşı tarafın size güvenmesini sağlar. Diyaloğun bağlamına uygun bir şekilde ne kadar fazla mahrem veya hassas bilgi paylaşırsanız bağın kuvvetlenmesi o kadar olasıdır.

 

Yakınlık: Tesadüfî olarak aynı ortamda bulunmanın sayısı arttıkça ilişki kurma ihtimâli artıyor. Bu kişi her sabah aynı duraktan otobüse bindiğiniz veya aynı sınıfta birbirinize yakın oturduğunuz birisi olabilir.

 

Titreşim: Güçlü duyguların paylaşıldığı bir deneyime ortak olan kişiler bağlarını güçlendiriyor. Bunda ayna nöronların da etkisi bulunuyor.

 

Benzerlik: İsim, medenî durum, mezun olunan okul, doğum tarihi, yaş ve ilgi alanları gibi konularda benzerlikleri olan kişilerin ilişkileri daha hızlı gelişebiliyor.

 

Güvenli yer: İnsanların bir etnik köken, din, ilgi alanı, vb. ortak bir kimliğe sahip olan veya ortak bir zorlukla baş etmekte olanlar bağlanmayı kolaylaştırıyor.

 

Yazarların görüşleri, deney ve tecrübe sonucunda oluşan tespitler üzerine inşa edilmiş. Hızlı bağ kurmada etkili olduğu iddia edilen bu hızlandırıcıların bazıları tesadüfler sonucunda elde edilse de bazıları için şartların oluşmasında etki etmek mümkün görünüyor.

 

Ori Brafman ve Rom Brafman, 2011. Click: The Magic of Instant Connections, Virgin Books.