Sayın Emre Aracı, Andante‘nin Temmuz 2016 sayısında Osmanlı’da Batı Müziği için iki sayfalık bir değerlendirme yazısı kaleme aldı. Yazıdan bazı pasajlar:

“… artık bana bu konuda soruları olanları yönlendirebileceğim son derece geniş bir bakış açısından ve titizlikle ele alınmış, mükemmel bir referans kaynağıyla karşılaşmıştım.”

“Alimdar’ın kitabının referans niteliklerini kuvvetli kılan en önemli unsur… ‘arşiv belgeleri, süreli yayınlar, yazma eserler, yıllıklar, hatırat, notalar, plaklar ve fotoğraflar’ gibi son derece geniş bir doküman taraması yaparak, bulgularının dipnotlarla, çizelgelerle ve değişik bölümler halinde toparlayarak sunmasında, önsözünde de belirttiği gibi esasta bu konunun ‘kuşbakışı ve kapsamlı bir resmini’ çizmeyi amaçlamasında ve bunu da fazlasıyla başarmasında yatıyor.”

“Selçuk Alimdar önsözünü ‘bu kitap, eğer alanında ufuk açıcı olarak nitelendirilir ve taşıdığı eksikliklerin tamamlanmasını sağlayacak olan yeni araştırmalar için ilham ve motivasyon kaynağı olursa amacına ulaşmış olacaktır’ cümlesiyle noktalamış. Bence Alimdar bu eseriyle bu amacını çoktan aşmış bile…”

IMG_3869