E-öğrenme (e-learning) dünyasına kurum olarak adım atmaya karar verdiniz.

Soru: Peki sizi bu karara sevk eden ne oldu? Size uyan aşağıdaki seçeneği işaretleyiniz.

a) Eğitim bütçemde tasarruf sağlamak istiyorum.

b) Çalışanlarım farklı vardiyalarda, farklı coğrafî konumlarda. Hızlı bir şekilde onları eğitmemiz gerekiyor.

c) E-öğrenme çok moda, ben de geride kalmak istemiyorum.

d) Genel müdürümüz öğrenmiş, bizim de geçmemizi istedi.

e) Diğer.

Geçiş kararınızı etkileyen motivasyon kaynağı ne olursa olsun, e-öğrenmenin eğitim-gelişim uygulamalarınıza entegrasyonu için etkili bir strateji belirlemek için henüz geç değil.

Soru: Peki bir stratejiye neden ihtiyacınız olsun?

Cevap: Beklentilerinizi belirleyerek uygulamalarınızda bir tutarlılık sağlamak ve gelişim yatırımınızın etkinliğini teminat altına almak.

Soru: E-öğrenme içeriğini hangi alanlarda kullanacaksınız?

a) Her alanda.

b) Şirketimin ürün, servislerini, yazılım çalışanlara öğretmek için.

c) Mevzuat gereği zorunlu olan eğitimler için.

d) Bilgi-beceri gelişimi ağırlıklı eğitim başlıkları için.

e) Diğer.

Yukarıdaki sorunun cevabı önemli. Çünkü bu teknolojiyi azami fayda için nasıl konumlayacağınızı belirleyecek?

Soru: Her konuda e-eğitim kullanamaz mıyız?

Cevap: Mümkün. Çalışanlarınızın bu konudaki motivasyonu nedir? İnsan kaynakları sisteminiz eğitim alınmasını ne ölçüde teşvik ediyor? Çalışanlarınızın ağırlıklı olarak hangi alanlarda geliştirilmesi gerekiyor?…

Tek bir çözüm yok. Size özel çözümü belirlemenin yolu, yukarıdaki gibi bazı sorulara cevap bularak kurumunuzun kendisine özgü dinamiklerini anlamaktan geçiyor.