Sultan Abdülmecid...

Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861) başlıklı kitaptaki...

Ali Nutkî Dede’nin Çığırtması Nis10

Ali Nutkî Dede’nin Çığırtması

“Ali Nutkî Dede’nin Çığırtması”, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Defterology: Festschrift in Honor of Heath Lowry, Harvard Üniversitesi, c. 39, Aralık 2013,  s. 145-168....

ASHES OF WAR Eyl04

ASHES OF WAR

İlk mey kaydım… Beste ve Düzenleme :  Cenk Çelebioğlu Mey: Selçuk Alimdar  ...

MÜZİSYENLERİN KİŞİLİKLERİ Eyl01

MÜZİSYENLERİN KİŞİLİ...

The Owner’s Manual for the Personality at Work kitabının eş yazarı Dr. Pierce J. Howard, kişilik üzerine Beş-Faktör Modeli ve NEO PI-R envanteri üzerine en açıklayıcı eserleri veren akademisyenlerin başında geliyor. İdareciliğini üstlendiği CENTACS (Center for Applied Cognitive Sciences)...

VECD Ağu04

VECD

Vecd Composed & Arranged by Cenk Celebioglu Ney Performance by Selcuk Alimdar...

XIX. YÜZYILDAN İTİBAREN OSMANLI DEVLETİ’NDE  BATI MÜZİĞİNİN BENİMSENMESİ VE TOPLUMSAL SONUÇLARI Tem30

XIX. YÜZYILDAN İTİBA...

XIX. Yüzyıldan İtibaren Osmanlı Devleti’nde Batı Müziğinin Benimsenmesi ve Toplumsal Sonuçları (Doktora Tez Özeti) Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren Osmanlı toplumunu geniş bir çerçevede etkisi altına alan modernleşme serüveni içerisinde Batı müziğinin benimsenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu...

MYCELIUM Mar07

MYCELIUM

Mycelium Beste ve Orkestrasyon: Cenk Çelebioğlu Ney: Selçuk...

SULTAN ABDÜLMECİD...

...