Etkin bir işe adaptasyon süreci ile aikido arasında önemli bir benzerlik var. İkisi de enerjilerin birleştirilmesi üzerine kurulu.

Morihei Ueshiba (1883-1969) farklı dövüş sanatlarını Ōmoto-kyō isimli yeni bir Şinto hareketinin dinî temelleri ile birleştirerek aikidoyu geliştirmiş. Aikido bir spor değil, bir dövüş sanatı. Kelimenin anlamı ise şöyle:

 

ai: birleştirmek

ki: ruh, enerji

do: yol

 

Aikido bir enerji birleştirme/uyumlama yolu. Bu dövüş sanatında enerji anahtar bir kavramdır. Rakibin enerjisi engellenmez; yani rakibin yolunun keserek onu durdurmaya çalışmazsınız. Rakibi, onun enerjisini kullanarak onu saf dışı bırakmak suretiyle barışa davet edersiniz.

İşe adaptasyon süreci de yeni çalışanın enerjisinin kurum enerjisi ile birleştirilmesi sürecidir. Kurum, çalışanın enerjisini alarak onu kurum hedeflerine yönlenecek şekilde dönüştürür. Dönüşümü planladığınız takdirde etkisi oldukça güçlü olur. Bu planlı dönüşüm için bazı öneriler:

  • Yeni çalışanın enerjisi, getireceği yeni bakış açılarıyla ve sorgulamalarla iş süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlayabilir.
  • Yeni çalışanın üst yönetimin enerjisini doğrudan almasını sağlayacak fırsatlar yaratılması faydalı olur.
  • Çalışanın yeni bir işe başlıyor olmaktan duyduğu heyecan ve motivasyon, öğrenme süreci için mühim bir katalizör. Bu enerjiyi işte ilk gününden hatta daha önceki zamandan başlatarak kullanmak öğrenme eğrisinin kısalmasını sağlayacaktır.

 

Aikido hakkında okuma önerileri:

Greg O’Connor, The Aikido Student Handbook, Blue Snake Books, 1993.

Morihei Ueshiba, Budo: Aikido Savaş Sanatı, Okyanus Yayıncılık, 2002.

Haluk Emçioğlu, Aikido: Bir Savaş Sanatı ve Sevgi Yolu, Okyanus Yayıncılık 2002.