İstanbul Alaturka Müzik Piyasasındaki Müzisyenler (1884-1915)

Tarîk (1884-1894) ve İkdam (18945-1915) gazetelerindeki ilanlara göre İstanbul alaturka müzik piyasasındaki müzisyenler:

Kemanî Tatyos, Kemençeci Vasilaki, Kemanî Akribas, Kemanî Memduh, Kemanî Tahsin, Kemanî Zafiraki, Udî Seim, Udî Afet, Hanende Astikzade Boğos, Kanunî Şemsî, Hanende Karakaş, Kemanî Aşki, Kanunî Âmâ Ali, Kemençeci Anastas, Udî Mısırlı İbrahim, Kemanî Selanikli Edhem, Udî Arşak, Hanende Üsküdarlı Osep, Kemanî Bülbülî Salih, Udî Serkis, Lavtacı Lambo, Kanunî Hafız, Kanunî Fethi, Hanende Ferangül, Hanende Mihritad, Hanende Hafız Yaşar, Kemençeci Sotiri, Klarnetçi İbrahim.

İlanlara göre müzisyenlerin piyasada var olduğu yıllar aşağıdaki çizelgede görülebilir.

piyasapng

Kaynak: Selçuk Alimdar, Osmanlı’da Batı Müziği, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2016, İstanbul.